ผู้นำด้านฉนวนกันความร้อน        

             เป็นผู้ผลิตฉนวน SOFTLINK และจัดจำหน่ายฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันไฟ และฉนวนดูดซับเสียงจากผู้ผลิตชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก โดยบริษัท ฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของเรา เลือกใช้ฉนวนได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด
         บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย รวมถึงมุ่งพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการอันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทุกประเภทแก่ ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

นโยบายคุณภาพ
เข้าใจและสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกโอกาส
สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าตามนโยบาย
"คุณภาพมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ"


                   ฉนวนกันความร้อน คือ วัสดุที่สามารถสกัดความร้อนไม่ให้ส่งผ่านไปยังส่วนอื่น ๆ โดยมีลักษณะเบา ประกอบด้วยฟองอากาศเล็ก ๆ จำนวนมากซึ่งมีคุณสมบัติสกัดกั้นความร้อนให้อยู่ในฟองอากาศ จึงไม่นำพาความร้อนไปยังส่วนอื่น ๆ ซึ่งในด้านการตกแต่งบ้าน นิยมนำมาใช้ติดตั้งไว้บนโครงหลังคาบ้าน เพื่อลดความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่งผ่านเข้ามาในบ้าน จนทำให้บ้านเกิดความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตั้งบริเวณฝ้าเพดานได้เช่นกัน

               ฉนวนกันความร้อน โดยทั่วไปหมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของวัสดุต่างๆหรือการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer ระหว่างวัตถุสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะการถ่ายเทความร้อนนั้น มี 3 วิธี โดยอาจเกิดขึ้นจากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีพร้อมกัน ได้แก่
    
    1.การนำความร้อน Conduction คือ ปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่งๆหรือระหว่างวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกันโดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่
    
    2.การพาความร้อน Convection คือการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากสารใดสารหนึ่ง ได้รับความร้อนแล้ว ความหนาแน่นของอนุภาคน้อยลงขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วยขณะเดียวกันส่วนอื่นที่ยังไม่ได้รับความร้อนยังมีความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่า จะเคลื่อนมาแทนที่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสารนั้นได้รับความร้อนทั่วถึงกันจึงเรียกว่า การพาความร้อน

    
    3.การแผ่รังสี Radietion คือ การถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากแหล่งความร้อนหนึ่งไปยังสารที่มีอุณภูมิต่ำกว่า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า การแผ่รังสีความร้อนในปัจจุบันบ้านเราจะหาร่มไม้เพื่อบรรเทาความร้อนยากมาก อีกทั้งนับวันมีแต่จะร้อนขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก หรือ สภาวะโลกร้อน ที่ทุกประเทศในโลกกำลังประสบอยู่ อีกทั้งราคาฉนวนกันความร้อนในปัจจุบัน ก็มีราคาไม่แพงมากนัก บ้านโดยเฉพาะหลังคาบ้านต้องทนรับรังสีความร้อน ตลอดทั้งวันโดยที่บางวันอุณหภูมิอยู่ ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่ความร้อนสะสมที่หลังคามีอุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส (ตามแต่ละชนิดของหลังคา) ร่มเงาของหลังคาบ้านมิอาจเป็นร่มเงาได้อีกต่อไป หลังจากนั้นจะมีการถ่ายเทความร้อน จากหลังคาลงสู่ตัวอาคาร ทำให้ภายในอาคารจะมีความร้อนมากกว่าภายนอกอาคาร สิ่งเดียวที่จะหยุดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา ลงสู่ตัวอาคารนั่นก็คือ “ ฉนวนกันความร้อน “
    
    4.ฉนวนกันความร้อนจึงมีความสำคัญ ที่จะทำให้การใช้งานสิ่งก่อสร้างนั้นๆ มีความสามารถลดความร้อนและคงความเย็น ซึ่งมีผลทำให้สามารถลดขนาดของ เครื่องทำความเย็นลงได้ ผลที่ตามมาคือการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อน ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากจึงทำให้ผู้อยู่อาศัย ในอาคารมีความสะดวกสบายขึ้น ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากข้างนอกมากกว่า 20 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วย) อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่หากใช้ก็ทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50%

 

            ฉนวนกันความร้อนของเรา ครอบคลุมการใช้งานในทุกรูปแบบ ทั้งกันความร้อน กันไฟ และกันเสียง โดยคัดสรรจากผู้ผลิตชัั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึงสามารถรับประกันด้านคุณภาพและบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยมีฉนวนให้เลือกคร่าว  ๆ ดังนี้

 

Industrial Uses " B S F INSULATION"

ฉนวนใยแก้ว BSF สำหรับหุ้มท่อลม, กันความร้อนใต้หลังคาและเก็บเสียงมีทั้งชนิดม้วน แผ่น ท่อและแผ่นฝ้า อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 450 ํC

 

ROXUL FIRESAFE INSULATION

ฉนวนใยหิน ROXUL กันความร้อน กันไฟ และดูดซับเสียงสำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม มีทั้งชนิดม้วนแผ่น ท่อและแผ่นฝ้า ใช้งานกับอุณหภูมิได้สูงถึง 750 ํC

 

ASK

ASK แคลเซียมซิลิเกต มีคุณสมบัติไม่เผาไหม้ ไม่ติดไฟ ไม่มีสารพิษ ไม่ผสม Asbestos เส้นใยแร่และเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1050 ํC

 

CF CERAMIC FIBER

CF เซรามิคไฟเบอร์ เป็นฉนวนที่มีความแข้งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูง มีประสิทธิภาพความเป็นฉนวนดีเยี่ยม เก็บกักความร้อนต่ำมาก อีกทั้งยังป้องกันการเกิด thermal shock ทนต่ออุณหภูมิได้ 1260 ํC จนถึง 1400 ํC

 

ROOFING & CEILING

FEEL COOL และ SUPER SAFE ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปปูเหนือฝ้าเพดาน เย็นสบาย ประหยัดไฟฟ้า ไม่มีการฟุ้งกระจายของเส้นใย ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง ปลอดภัย ไม่ติดไฟ ป้องกันเสียง อายุการใช้งานคงทนคู่บ้าน

 

HAPPY COOL

Happy Cool ฉนวนกันความร้อน Crosslink PE Foam คุณภาพสูง ไม่ใช้วัสดุเกรดบรรจุภัณฑ์อายุการใช้งานคงทนถาวร รับประกันไม่กรอบ-แตกลาย เป็นเวลา 10 ปี

 

SOFTLINK

ฉนวนกันความร้อน-ความเย็นเซลล์ปิดสำหรับหุ้มท่อน้ำเย็น หุ้มท่อลม เครื่องปรับอากาศ บุแผ่นหลังคาเหล็ก ชิ้นส่วนในรถยนต์ ป้องกันการ Condensation ไม่ลามไฟ อุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -90 ํ C ถึง +120 ํ C

 

GOOT

GOOT ฟิโนลิกโฟม ไม่ติดไฟ ไม่มีควัน ค่าความเป็นฉนวนดีเยี่ยม ตัดเป็นท่อลมได้ทุกขนาดและรูปร่าง ใช้ได้กัับระบบ Central Air Conditioning ในอาคารทัยสมัยมุกชนิด

 

BAY FOIL | BAY TAPE | MESH  TAPE

มีทั้งอลูมิเนียมฟอยล์ คุณภาพเยี่ยม เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วสามทิศทาง อลูมิเนียมเทป ติดดี ลอกหลุดยาก ทนต่ออุณหภูมิสูง และอุปกรณ์ด้านการกันความร้อนอื่นๆ ทุกชนิด

 

ฉนวนใยแก้วแผ่นเรียน,จำหน่ายฉนวนใยแก้วแผ่นเรียบ,รับสั่งตัดฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน,ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา,ฉนวนกันความร้อนผนัง,ฉนวนกันความร้อนหลังคา,โรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน,จำหน่ายฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อนผลิตตามสั่ง,รับผลิตฉนวนความร้อน ตามความหนา และหน้ากว้าง ผลิตตามความต้องการของลูกค้า,โรงงานฉนวนกันความร้อน ,รับสั่งทำฉนวนกันความร้อน,โรงงานฉนวนกันความร้อน นนทบุรี,โรงงานฉนวนกันความร้อน ปทุมธานี,โรงงานฉนวนกันความร้อน สุพรรณบุรี,ตัดฉนวนกันความร้อนตามสั่ง,จำหน่ายฉนวนกันความร้อน ราคาถูก,ฉนวนกันความร้อนส่งทั่วประเทศ, จำหน่ายฉนวนกันความร้อน, ฉนวนท่อแอร์, สินค้าคุณภาพจาก เบย์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

ที่อยู่

เบย์ คอร์ปอเรชั่น บจก.
3/2 หมู่ 3 ซอยขุนมหาดไทย ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
+6681 835 3674
+6681 835 3764
+662 926 0123
sales@bay-corporation.com
bay-corporation.thailandpocketpages.com
www.bay-corporation.com
Line ID : @bay.insulation

แผนที่