ฉนวนใยแก้วปูบนฝ้า

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า : brand
รายละเอียดสินค้า :

ฉนวนใยแก้วชนิดม้วน คุณภาพมาตรฐานสากล ห่อหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ สะท้อนรังสีความร้อน (BAY FOIL 035) ออกแบบเพื่อบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงานทั่วไป เหมาะสำหรับปูเหนือฝ้าเพดาน ประหยัดค่าฉนวน และค่าติดตั้ง ติดตั้งง่ายสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของเส้นใย สามารถทำได้ด้วยตนเอง

 

รายละเอียดสินค้า

FEEL COOL new เป็นฉนวนใยแก้วชนิดม้วน คุณภาพมาตรฐานสากล ห่อหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ สะท้อนรังสีความร้อน (BAY FOIL 035) ออกแบบเพื่อบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงานทั่วไป

FEEL COOL new เหมาะสำหรับปูเหนือฝ้าเพดาน ประหยัดค่าฉนวน และค่าติดตั้ง ติดตั้งง่ายสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของเส้นใย สามารถทำได้ด้วยตนเอง

FEEL COOL new ช่วยให้บ้านซึ่งไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาก และสามารถอยู่ได้ทุกพื้นที่ภายในบ้านแม้จะเป็นวันที่ร้อนสุดของวัน

FEEL COOL new มีค่าการกันความร้อนสูงกว่า และกักเก็บความเย็นได้ดี จึงช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เต็มที่

FEEL COOL new สามารถดูดซับเสียงได้ดี ช่วยลดความดังของเสียงจากภายนอก และลดเสียงฝนตกใส่หลังคาได้ดีกว่า

FEEL COOL new ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนานคงคู่บ้าน

FEEL COOL new ไม่ติดไฟ จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย

FEEL COOL new ไม่เป็นพิษ ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

การติดตั้ง เพียงปู FEEL COOL เหนือฝ้าเพดาน และสามารถปูทับเหนือดวงไฟได้

----------------------------------------------------------------------

 

SUPER SAFE  เป็นฉนวนร็อควูล ซึ่งผลิตโดยการหลอมหินที่อุณหภูมิ 1500ºC แล้วปั่นเป็นเส้นใยของหินผลิตเป็นฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง โดย Rockwool Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตฉนวน Rockwool รายใหญ่ที่สุดของโลก ฉนวนร็อควูลจะถูกห่อหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ (BAY FOIL 035) ออกแบบเพื่อบ้านพักอาศัยและอาคาร สำนักงานที่ต้องการประสิทธิภาพกันร้อน กันไฟและกันเสียง

SUPER SAFE ช่วยให้บ้านซึ่งไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รู้สึกเย็นสบายขึ้นมาก และสามารถอยู่ได้ทุกพื้นที่ภายในบ้าน แม้จะเป็นเวลาที่ร้อนสุดของวัน

SUPER SAFE มีค่าการกันความร้อนสูงสุดและกักเก็บความเย็นได้ดี จึงช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เต็มที่

SUPER SAFE สามารถดูดซับเสียงได้ดี ช่วยลดความดังของเสียงจากภายนอก และลดเสียงฝนตกใส่หลังคาได้ดีเยี่ยม

SUPER SAFE ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนานคงคู่บ้าน

SUPER SAFE ไม่ติดไฟ และเป็นฉนวนกันไฟ ประสิทธิภาพสูง

SUPER SAFE ไม่เป็นพิษปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

information